ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
მომსახურების ცენტრები

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურების მიღება შესაძლებელია საზოგადოებრივ ცენტრებშიიუსტიციის სახლებსა და სააგენტოს ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურებში.

გარდა ამისა, მოქალაქეებს  მომსახურების მისაღებად შეუძლიათ საკუთარ  სახლთან ან სამსახურთან ახლოს, თავიანთ უბანში მდებარე ნოტარიუსს, ლიბერთი ბანკის ფილიალებს და სხვა ავტორიზებულ პირს  მიმართონ.