ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
საზოგადოებრივი ცენტრები

 საზოგადოებრივი ცენტრების განვითარება საქართველოში სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ერთ-ერთი ინიციატივაა, რომელიც ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭრით ხორციელდება. საზოგადოებრივი ცენტრების მიზანია მოსახლეობისთვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სოფლის განვითარებისთვის შესაბამისი გარემოს შექმნა. საზოგადოებრივი ცენტრების მეშვეობით, ადგილობრივ მოსახლეობას საშუალება აქვს სოფლიდან გაუსვლელად მიიღოს 200-ზე მეტი საჯარო და კერძო სერვისი. საზოგადოებრივ ცენტრში, ასევე ხელმისაწვდომია შეხვედრების ოთახი, თანამედროვე ელექტრონული ბიბლიოთეკა, უფასო ინტერნეტი და კომპიუტერები.

სერვისებზე წვდომის გარდა, ცენტრებს ეკისრებათ შუამავლის როლი მოსახლეობასა და ხელისუფლებას შორის. ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებას, სამოქალაქო სექტორს საშუალება აქვს საზოგადოებრივი ცენტრი გამოიყენოს ადგილობრივ მოსახლეობასთან კომუნიკაციის წარსამართად, მათთვის ახალი სერვისების, ინიციატივების, საკანონმდებლო ცვლილებების გასაცნობად და მოსახლეობის ინფორმირებულობის ასამაღლებელი ღონისძიებების ჩასატარებლად.

ამჟამად ფუნქციონირებს 58 საზოგადოებრივი ცენტრი შემდეგ სოფლებში: კაჭრეთი, ყვარელწყალი/დუისი, მუხაესტატე, გეგუთი, მეჯვრისხევი, შაშიანი, სართიჭალა, გომი, რუისი, ხევი, მანგლისი, კოდა, შორაპანი, ნიგოითი, ჭალადიდი, ჯვარი, ფოკა, ხიდისთავი, ნუკრიანი, კორბოული, ღორეშა, კაზრეთი, შილდა, ორსანტია, ქვემო ნატანები, კაბალი, დაბა ლენტეხი, დაბა ჩაქვი, ხრეითი, სადახლო, რუხი, დიდი ჯიხაიში, მარტყოფი,იორმუღანლო, არხილოსკალო, ტყვიავი, ვალე, ბერძენაული, უსახელო, კიცხი, ბარალეთი,ლაჯანა, კუმურდო, წალკა, კოხნარი, გლდანი, ზეინდარი, ბაკურიანი, მეორე სვირი, ფასანაური, ჯგალი, ლანჩხუთი, აწყური, სანიორე, ზედა საზანო, ლესიჭინე, საჩხერე, წნორი, დმანისი.

 

N საზოგადოებრივი ცენტრი მუნიციპალიტეტი
1 შაშიანი გურჯაანი
2 სართჭალა გარდაბანი
3 გომი ხაშური
4 ჭალადიდი ხობი
5 რუისი ქარელი
6 ხევი ხარაგაული
7 კოდა თეთრიწყარო
8 მანგლისი თეთრიწყარო
9 ნიგოეთი ლანჩხუთი
10 ჯვარი წალენჯიხა
11 ფოკა ნინოწმინდა
12 შორაპანი ზესტაფონი
13 ყვარელწყალი ახმეტია
14 მუხაესტატე ქობულეთი
15 გეგუთი წყალტუბო
16 მეჯვრისხევი გორი
17  კაჭრეთი გურჯაანი
18 ხიდისთავი  ჩოხატაური
19 ნუკრიანი სიღნაღი
20 კორბოული საჩხერე
21 ღორეშა ხარაგაული
22 დაბა კაზრეთი ბოლნისი
23 შილდა ყვარელი
24 ორსანტია ზუგდიდი
25 ქვემო ნატანები ოზურგეთი
26 კაბალი ლაგოდეხი
27 დაბა ლენტეხი ლენტეხი
28 დაბა ჩაქვი ქობულეთი
29 ხრეითი ჭიათურა
30 სადახლო მარნეული
31 რუხი ზუგდიდი
32 დიდი ჯიხაიში სამტრედია
33 მარტყოფი გარდაბანი
34 იორმუღანლო საგარეჯო
35 არხილოსკალო დედოფლისწყარო
36 ტყვიავი გორი
37 ვალე ახალციხე
38 ბერძენაული ქარელი
39 უსახელო ჭიათურა
40 კიცხი ხარაგაული
41 ბარალეთი ახალქალაქი
42 ლაჯანა ცაგერი
43 კუმურდო ახალქალაქი
44 წალკა წალკა
45 კოხნარი ჩოხატაური
46 გლდანი თბილისი
47 ზეინდარი ვანი
48 ბაკურიანი ბორჯომი
49 მეორე სვირი ზესტაფონი
50  ფასანაური დუშეთი
51 ჯგალი წალენჯიხა
52 ლანჩხუთი ლანჩხუთი
53 აწყური ახალციხე
54 სანიორე თელავი
55 ზედა საზანო თერჯოლა
56 ლესიჭინე ჩხოროწყუ
57 საჩხერე საჩხერე
58 წნორი სიღნაღი
59 დმანისი  დმანისი