ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) პროგრამის „სამართლისა და სასამართლოს რეფორმების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში“ ტექნიკური დახმარება

(ოქტომბერი, 2014წ. - ივლისი, 2015წ.)

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ტექნიკური მხარდაჭერის შედეგი:

  • რეკომენდაციები საქართველოში მიწის ადმინისტრირების სისტემის მდგრადი განვითარებისა და ქონებრივი უფლებების დაცვის სტრატეგიის შესამუშავებლად.