ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
სტანდარტები

2016 წლის 1 სექტემბრიდან საჯარო რეესტრი მიწაზე საკუთრების უფლების რეგისტრაციას მხოლოდ ახალი სტანდარტის შესაბამისად შედგენილი აზომვითი ნახაზის საფუძველზე განახორციელებს.

საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზის ციფრული ვერსიის შესრულების ინსტრუქცია

საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზის ციფრული ვერსიის შესრულების შაბლონი

საკადასტრო აზომვითი ნახაზი    

სარეგისტრაციო საზღვრები 

საკადასტრო კოდი 

 

სახელმძღვანელო საკადასტრო სამუშაოებისთვის