ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
ცხელი ხაზი

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომელთა მხრიდან, ნებისმიერი უკანონო  ქმედების შემთხვევაში, დაუკავშირდით შიდა კონტროლის სამსახურს და მიაწოდეთ ინფორმაცია დარღვევის შესახებ.

ნებისმიერი ტელეფონიდან, მათ შორის მობილურიდან განხორციელებული ზარი უფასოა.

 08 009 009 09

 info@napr.gov.ge