ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
ციფრული რუკები

 

ქალაქი სიღნაღი
ინტერაქტიული ციფრული რუკა

მოძებნე ელექტრონულ რუკაზე ნებისმიერი უძრავი ქონება... ქუჩა და სამისამართო ელემენტები გადასაადგილებლად...
განახორციელე სივრცითი ანალიზი...
გადმოწერე ციფრული რუკის ფრაგმენტი...
მოძებნე ნებისმიერი სასტუმრო, რესტორანი, ბანკი, მუზეუმი, ეკლესია, სკოლა და სხვა დაწესებულება...
დაათვალიერე თითოეული დაწესებულების ფოტოგალერეა და გაეცანი მის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას...

  

 

 

ქალაქი ფოთი
საკადასტრო ციფრული რუკა

მოძებნე ელექტრონულ რუკაზე ნებისმიერი უძრავი ქონება... ქუჩა და სამისამართო ელემენტები გადასაადგილებლად...
განახორციელე სივრცითი ანალიზი...
გადმოწერე ციფრული რუკის ფრაგმენტი...
მოძებნე ნებისმიერი სასტუმრო, რესტორანი, ბანკი, მუზეუმი, ეკლესია, სკოლა და სხვა დაწესებულება...
დაათვალიერე თითოეული დაწესებულების ფოტოგალერეა და გაეცანი მის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას...