ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
გურიის რეგიონული ოფისი

ლანჩხუთის სარეგისტრაციო სამსახური

  უფროსი ოპერატორი   თამარ ჩხაიძე   

  ქ. ლანჩხუთი, კოსტავას ქ. №37

  +(995 32) 2 405405

  info@napr.gov.ge

  

ჩოხატაურის სარეგისტრაციო სამსახური

  უფროსი ოპერატორი  ხათუნა მამალაძე

  ქ. ჩოხატაური, დუმბაძის ქ. №2

  +(995 32) 2 405405

  info@napr.gov.ge