ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
დაგეგმილი პროექტები

2016 წლის ბოლომდე დაგეგმილი პროექტები: 

 • შპს თბილსერვის ჯგუფი (მერიის შპს)
 • სსიპ ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი (მერიის სსიპ-ი)
 • ააიპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია (მერიის ააიპ-ი)
 • სსიპ სასწრაფო სამედიცონო დახმარება ცენტრი (მერია)
 • შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია (მერია)
 • ააიპ თბილისის კულტურული ღონისძიებების ცენტრი
 • ააიპ ზოოლოგიური პარკი
 • ააიპ თბილისის ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლე
 • ააიპ თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო
 • ააიპ თბილისის განვითარების ფონდი
 • შპს ჰერმესი
 • სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო
 • სსიპ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია)
 • თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
 • თელავის მერია
 • თელავის საკრებულო
 • კასპის გამგეობა (სსგს-ს პროექტის ფარგლებში)
 • კასპის საკრებულო  (სსგს-ს პროექტის ფარგლებში)
 • გორის მერია  (სსგს-ს პროექტის ფარგლებში)
 • ქ.გორის საკრებულო
 • გორის გამგეობა
 • მცხეთის გამგეობა (სსგს-ს პროექტის ფარგლებში)
 • მცხეთის საკრებულო (სსგს-ს პროექტის ფარგლებში)
 • ქ. მცხეთის მერია
 • თიანეთის საკრებულო
 • დუშეთის გამგეობა
 • დუშეთის საკრებულო
 • აბაშის გამგეობა
 • აბაშის საკრებულო

საქართველოს კულტურისა და ძეგლტა დაცვის სამინისტრო

 • თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია)
 • სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო (საქართველოს კულტურისა და ძეგლტა დაცვის სამინისტრო)

საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

 • სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი