ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
არქივის სამსახური

 

papuna22 სამსახურის უფროსი ზურაბ ლაზუაშვილი

ზურაბ ლაზუაშვილი 2018 წლის 1 იანვრიდან  არქივის სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე დაინიშნა. 2017 წლის 24 მარტიდან არქივის სამსახურის უფროსის მოვალეობას ასრულებდა. მანამდე სააგენტოში საინფორმაციო სამსახურს ხელმძღვანელობდა. 2014 წლის აპრილში ეკავა არქივის სამსახურის უფროსის თანამდებობა.

2003-2006 წლებში ზურაბ ლაზუაშვილი თბილისის ფილიპე გოგიჩაიშვილის სახელობის ეკონომიკურ-იურიდიულ ინსტიტუტსა და თბილისის საერთაშორისო ურთიერთობების უნივერსიტეტში ასისტენტ-პროფესორი იყო. 1999-2006 წლებში კი საადვოკატო საქმიანობას ეწეოდა. იყო საქართველოს ადვოკატთა კოლეგიისა და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი. 1998-1999 წლებში  ქ. თბილისის კრწანისი-მთაწმინდის რაიონული სასამართლოს კურიერად მუშაობდა. 

ზურაბ ლაზუაშვილმა 2001 წელს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი (მიმართულება:  სახელმწიფოს და სამართლის ისტორია) 1997 წელს კი -  თბილისის  საერთაშორისო ეკონომიკისა და ინფორმაციის ინსტიტუტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი დაამთავრა. 

გავლილი აქვს კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სხვადასხვა სასწავლო კურსი, მათ შორის, საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრში - მოსამართლის თანაშემწის, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული სწავლებისა და ინფორმაციის ცენტრში - საგადასახადო მოხელეთა, საქართველოს სამოსამართლო სწავლების ცენტრში - ადვოკატთა მოსამზადებელი კურსები; საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრში კურსი  “პოლიტიკა და სამართალი”. 

ფლობს რუსულ, გერმანულ და ძველ ლათინურ ენებს. 

ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.  

სამსახურის დებულება