ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
საფასური და ვადები

 

მომსახურება სარეგისტრაციო მოსაკრებელი ვადა
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების სარეგისტრაციო მოსაკრებელი 500 ლარი სარეგისტრაციო დოკუმენტების წარდგენიდან 1 თვე
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების წესდებაში ცვლილების ან/და დამატებების შეტანის სარეგისტრაციო მოსაკრებელი  125 ლარი სარეგისტრაციო დოკუმენტების წარდგენიდან 1 თვე