ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე

დავით დევიძე

დავით დევიძე 2021 წლის 28 დეკემბრიდან სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილეა. 

დავით დევიძე საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობაზე 2016 წლის 17 ნოემბრიდან დაინიშნა.  2015 წლის 31 აგვისტოდან იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობას ასრულებდა. ასევე 2014 წლის მაისიდან მუშაობს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს  მონაცემთა და ინფორმაციის ხარისხის კონტროლის სამსახურის უფროსის პოზიციაზე. ამ თანამდებობაზე დანიშვნამდე ის იურიდიულ დეპარტამენტში იურისტად მუშაობდა. სააგენტოში მან მუშაობა 2009 წელს დაიწყო სხვადასხვა დროს მუშაობდა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეგისტრაციის სამსახურის მთავარ სპეციალისტად, მოგვიანებით ამავე სამსახურში იურისტად.

2008-2009 წლებში ის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ლობი ჯგუფის“ იურისტი იყო.

2008 წელს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის სპეციალობით დაამთავრა; 2011 წელს კი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დამთავრების შემდეგ, ადმინისტრაციული სამართალში მაგისტრის ხარისხი მიენიჭა. გავლილი აქვს  კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სხვადასხვა სასწავლო კურსი.

2008 წელს ჩაბარებული აქვს სსიპ - საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის  გამოცდა, არის სერტიფიცირებული სპეციალისტი (სამოქალაქო ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია).

ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.