ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
გეგმიური პროფილაქტიკური სამუშაოები
გეგმიურ პროფილაქტიკურ სამუშაოებთან დაკავშირებით, პარასკევს, 17 სექტემბერს, 21:00 სთ–დან 20 სექტემბრის 9:00 სთ–მდე, მიუწვდომელი იქნება რეესტრის მიმართულებით არსებული ყველა პროგრამა (დეს,სპა, მოვალეთა რეესტრის გარდა) და სერვისები.
 
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ბოდიშს გიხდით შექმნილი დისკომფორტისთვის.