ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
მიწის სისტემური რეგისტრაციის საპილოტო პროექტის ფარგლებში სოფელ კარალეთის მოსახლეობასთან შეხვედრები მიმდინარეობს

მიწის სისტემური რეგისტრაციის საპილოტო პროექტის ფარგლებში  გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარალეთის მოსახლეობასთან შეხვედრები  მიმდინარეობს. 

პირველი შეხვედრა სოფელ კარალეთის მერის წარმომადგენლობის შენობაში გაიმართა, სადაც  საპილოტო პროექტის წარმომადგენლებმა ადგილობრივებს სისტემური რეგისტრაციის პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების დეტალები გააცნეს. შეხვედრაზე საუბარი  საველე სამუშაოების ჩატარებისა და უფლების რეგისტრაციის პროცესს, ასევე მონაცემების გამოქვეყნებისა და მათი გადამოწმების პროცედურებს შეეხო. 

საპილოტო პროექტის წარმომადგენლები მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობენ და ადგილობრივებს ეტაპობრივად - სარეგისტრაციო ბლოკების მიხედვით შეხვდებიან.

საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ სოფელ კარალეთში პროექტის საველე-ტექნიკური სამუშაოები უკვე დაიწყო და დღევანდელი მდგომარეობით აზომილია 500-ზე მეტი მიწის ნაკვეთი.  პროექტის ფარგლებში მომზადდება მიწის ნაკვეთების აზომვითი/აგეგმვითი ნახაზები, მოხდება მიწის ნაკვეთებზე ინფორმაციის მოძიება საკუთრების უფლების რეგისტრაციის მქონე პირებისა და უფლების დამდგენი დოკუმენტაციის შესახებ. პროექტით დაინტერესებული პირები მიწაზე საკუთრების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით საკითხებზე ადგილზევე მიიღებენ კონსულტაციას. ტექნიკური სამუშაოების დასრულების შემდგომ მოძიებული ინფორმაცია სამართლებრივად დამუშავდება. 

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი კარალეთი ერთ-ერთია იმ 12 დასახლებიდან, რომლებშიც მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით, მიწის სისტემური რეგისტრაციის საპილოტო პროექტი მიმდინარეობს. 

მიწის სისტემური რეგისტრაციის საპილოტო პროექტი  მიწის რეგისტრაციის რეფორმის ნაწილს წარმოადგენს და წინასწარ შერჩეულ გეოგრაფიულ არეალებზე სისტემურად და პროაქტიულად მოპოვებული და დამუშავებული მონაცემების საფუძველზე,  მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციას ითვალისწინებს. პროექტის ფარგლებში, საპილოტო არეალებზე სრულად აიზომება და დარეგისტრირდება კერძო, სახელმწიფო და მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთები; შეიქმნება მონაცემთა ერთიანი ბაზა;  მესაკუთრები, რომლებიც მიწის ნაკვეთებს სათანადო საბუთების არქონის, დოკუმენტებში არსებული ხარვეზების, სამეზობლო დავების, საკადასტრო აზომვითი ნახაზისთვის საჭირო საფასურის  თუ  სხვა მიზეზების გამო ვერ ირეგისტრირებდნენ,  ნაკვეთების რეგისტრაციას უფასოდ, მარტივად და ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე შეძლებენ; ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში ყველა დაინტერესებული მხარე ჩაერთვება.