ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
ვეხმარებით სოფელს

რთველში მონაწილეობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლების ერთ-ერთი საყვარელი საქმიანობაა. რთველის პერიოდში ისინი კახეთში მიდიან და მევენახეობაში დასაქმებულ ადამიანებს მოსავლის აღებაში ეხმარებიან. ამ გზით სააგენტო ცდილობს, საკუთარი წვლილი შეიტანოს ქართული სოფლისა და ეკონომიკის განვითარებაში.