ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
ცვლილება

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს 2018 წლის 15 მაისის N210937 გადაწყვეტილების საფუძველზე სოფელ არხილოსკალოს N 037 და სოფელ არბოშიკის N 006, 015, 056, 069, 072, 073, 105, 109 სარეგისტრაციო ბლოკების საკადასტრო აღწერის შედეგებში შევიდა ცვლილება, კერძოდ, არბოშიკის 

N006 ბლოკში N002 ნაკვეთზე შეიცვალა ფართი;

N015 ბლოკში შეიცვალა 003, 004, 007, 008, 009, 011, 013, 014 ნაკვეთები;

N056 ბლოკის N002 ნაკვეთზე შეიცვალა დაინტერესებული პირი;

N069 ბლოკის N011 ნაკვეთზე შეიცვალა დაინტერესებული პირი;

N072 ბლოკის N013 დ N031 ნაკვეთებზე შეიცვალა დაინტერესებული პირები;

N073 ბლოკში N009 ნაკვეთზე შეიცვალა დაინტერესებული პირი;

N105 ბლოკში N018 ნაკვეთმა შეიცვალა მდებარეობა, N019 ნაკვეთს გაეზარდა ფართი, N020 ნაკვეთში დამატებით აიზომა N018/025 და N023/024 ნაკვეთები.

N109 ბლოკში შეიცვალა N005, N027 და N006 ნაკვეთები. შეიცვალა ასევე N017 და N033 ნაკვეთები;

 

ხოლო არხილოსკალოს N037 სარეგისტრაციო ბლოკში N025 ნაკვეთის ფართი, რომლის ადგილზეც აღნიშულ ბლოკს დაემატა N031 და N032 ნაკვეთები. ამასთანავე, N004 ნაკვეთზე შეიცვალა დაინტერესებული პირი.

2018 წლის 16 მაისიდან 25 მაისის ჩათვლით საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო გიწვევთ სოფელ არხილოსკალოს N 037 და სოფელ არბოშიკის N 006, 015, 056, 069, 072, 073, 105, 109 სარეგისტრაციო ბლოკების საკადასტრო აღწერის შედეგების გასაცნობად. 

იმ შემთხვევაში, თუკი არ ეთანხმებით საკადასტრო აღწერის (მიწის აზომვის) შედეგებს, გთხოვთ, 25 მაისის 18:00 საათის ჩათვლით მოგვმართოთ შემდეგ მისამართებზე: 

  • სოფელი არხილოსკალო, საზოგადოებრივი ცენტრი
  • სოფელი არხილოსკალო, ყოფილი გამგეობის შენობა
  • სოფელი არბოშიკი, გამგეობის შენობა

აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ აღწერის შედეგები თქვენ მიერ მოწონებულად ჩაითვლება. 

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, მიმართეთ პროექტის რეგიონულ ფასილიტატორს ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე: +(995 32) 2 405 405