ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
სოციალური პროექტები

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოსთვის, როგორც განვითარებაზე ორიენტირებული უწყებისთვის,  კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა ერთ-ერთ მთავარ ღირებულებას წარმოადგენს. სააგენტო მუდმივად ცდილობს ქართული საზოგადოების ცხოვრებაში თავისი წვლილის შეტანას. მით უმეტეს, რომ რეესტრის თანამშრომლები ყოველთვის გამოხატავენ სურვილს და მზადყოფნას მსგავს პროექტებში ჩასართავად. მათ საკუთარი ხელფასიდან არაერთი საქველმოქმედო აქცია დააფინანსეს.

სააგენტოს სოციალური პასუხისმგებლობის პრინციპები  სხვადასხვა მიმართულებებითაა გამოხატული და მათ სისტე