ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
სოფელ არხილოსკალოს N 016, 027, 035, 046 სარეგისტრაციო ბლოკებში სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აგეგმვით/აზომვით ნახაზებში შევიდა ცვლილება, ხოლო N 028 სარეგისტრაციო ბლოკის N002 ნაკვეთზე შეიცვალა დაინტერესებული პირი

სოფელ არხილოსკალოს N 016, 027, 035, 046 სარეგისტრაციო ბლოკებში სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აგეგმვით/აზომვით ნახაზებში შევიდა ცვლილება, ხოლო N 028 სარეგისტრაციო ბლოკის N002 ნაკვეთზე შეიცვალა დაინტერესებული პირი.

2018 წლის 24 თებერვლიდან 5 მარტის ჩათვლით საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო გიწვევთ სოფელ არხილოსკალოს N 028 სარეგისტრაციო ბლოკის საკადასტრო აღწერის შედეგების გასაცნობად. 

იმ შემთხვევაში, თუკი არ ეთანხმებით საკადასტრო აღწერის (მიწის აზომვის) შედეგებს, გთხოვთ, 5 მარტის 18:00 საათის ჩათვლით მოგვმართოთ შემდეგ მისამართებზე: 

  • სოფელი არხილოსკალო, საზოგადოებრივი ცენტრი
  • სოფელი არხილოსკალო, ყოფილი გამგეობის შენობა

აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ აღწერის შედეგები თქვენ მიერ მოწონებულად ჩაითვლება. 

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, მიმართეთ პროექტის რეგიონულ ფასილიტატორს ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე: +(995 32) 2 405 405