ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
სოფელ არხილოსკალოს N 006, 008, 009, 016, 025, 031, 043, 049, 051, 054, 057, 060, 064, 065, 066, 086, 092, 100, 108, 110, 114, 120 სარეგისტრაციო ბლოკების საკადასტრო აღწერის შედეგები

2018 წლის 21 თებერვლიდან 2 მარტის ჩათვლით საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო გიწვევთ სოფელ არხილოსკალოს N 006, 008, 009, 016, 025, 031, 043, 049, 051, 054, 057, 060, 064, 065, 066, 086, 092, 100, 108, 110, 114, 120 სარეგისტრაციო ბლოკების საკადასტრო აღწერის შედეგების გასაცნობად. 

იმ შემთხვევაში, თუკი არ ეთანხმებით საკადასტრო აღწერის (მიწის აზომვის) შედეგებს, გთხოვთ, 2 მარტის 18:00 საათის ჩათვლით მოგვმართოთ შემდეგ მისამართებზე: 

  • სოფელი არხილოსკალო, საზოგადოებრივი ცენტრი
  • სოფელი არხილოსკალო, ყოფილი გამგეობის შენობა

აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ აღწერის შედეგები თქვენ მიერ მოწონებულად ჩაითვლება. 

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, მიმართეთ პროექტის რეგიონულ ფასილიტატორს ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე: +(995 32) 2 405 405

ბლოკი 008

ბლოკი 009

ბლოკი 016

ბლოკი 031 

ბლოკი 043 

ბლოკი 051 

ბლოკი 054 

ბლოკი 064

ბლოკი 066 

ბლოკი 086

ბლოკი 092

ბლოკი 100

ბლოკი 110

ბლოკი 114

ბლოკი 120

ბლოკი 049

ბლოკი 057

ბლოკი 060

ბლოკი 065

ბლოკი 006

ბლოკი 025

ბლოკი 108

არხილოსკალოს სარეგისტრაციო ბლოკების სქემა 1

არხილოსკალოს სარეგისტრაციო ბლოკების სქემა 2

გადაწყვეტილება # 87744