ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
ადმინისტრაციული სარჩელის წარდგენის ადგილი და საკონტაქტო ინფორმაცია

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს იურიდიული მისამართია: ქ. თბილისი, ვახტანგ გორგასლის ქ.22, ამასთან, ადმინისტრაციული საჩივრის წერილობითი ფორმით ჩაბარება შესაძლებელია იუსტიციის სახლში (მის.: ქ. თბილისი, სანაპიროს ქ.2), მის ფილიალებსა და საზოგადოებრივ ცენტრებში, ასევე, ფოსტისა და  მოქალაქის პორტალის – my.gov.ge-ს მეშვეობით.

ტელ./ფაქსი: (+995 32) 2 25 15 28 

ელ. ფოსტა: info@napr.gov.ge 

2 405 405 

 ცხელი ხაზი:  08 009 009 09