ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
ადმინისტრაციული სარჩელის წარდგენის ადგილი და საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: წმ. ნიკოლოზის/ნ.ჩხეიძის ქ. N 2  

ტელ./ფაქსი: (+995 32) 2 25 15 28 

ელ. ფოსტა: info@napr.gov.ge 

2 405 405 

 ცხელი ხაზი:  08 009 009 09