ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
ოფიციალური სამუშაო ვიზიტები
10.2015

ვიზიტი შვედეთის კარტოგრაფიის, კადასტრისა და მიწის რეგისტრაციის ორგანოში (Lantmateriet), საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოსა და Lantmateriet-ის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების განხილვის მიზნით; იავლე, შვედეთი 

08.2015

ვიზიტი ბელარუსის რესპუბლიკის კადასტრის ეროვნულ სააგენტოში, გამოცდილების გაზიარების მიზნით; მინსკი, ბელარუსის რესპუბლიკა 

05.2015

სამუშაო შეხვედრა ევროკავშირის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ პლატფორმის – „დემოკრატია, კარგი მმართველობა და სტაბილურობა“ საჯარო ადმინისტრირების რეფორმის ფარგლებში; კიევი, უკრაინა 

03.2015                    მსოფლიო ბანკის მე-16 ყოველწლიური კონფერენცია  "მიწის მფლობელობისა და გამოყენების დაკავშირება საერთო კეთილდღეობისათვის"; ვაშინგტონი, აშშ
11.2014             

UN ECE WPLA კონფერენცია  „მიწის ადმინისტრირების სისტემების შედარებითი ანალიზი და მიწის მართვის შეფასების საფუძვლები UNECE რეგიონში” ; გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE) მიწის ადმინისტრირების სამუშაო ჯგუფის (WPLA), გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი სემინარი; ბაქო, აზერბაიჯანი

09.2014                                      

UN ECE WPLA საერთაშორისო კონფერენცია და ბიუროს სხდომა გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის, ავსტრიის მეტროლოგიისა და კადასტრის ფედერალური სამსახურის  (BEV) და ავსტრიის იუსტიციის ფედერალური სამინისტროს ორგანიზებით; ვენა, ავსტრია.

08.2014         

იუსტიციის სამინისტროს სსიპ-ების ხელმძღვანელთა ვიზიტი ალბანეთში რეფორმების გაზიარების მიზნით; ტირანა, ალბანეთი

03. 2014           

 მსოფლიო ბანკის ყოველწლიურ კონფერენცია მიწისა და სიღარიბის საკითხებზ;  მსოფლიო ბანკი, ვაშინგტონი, აშშ

 

12.2004                                     კონფერენცია: „შავი ზღვის რეგიონალური უსაფრთხოების     საკითხებში თანამშრომლობის გაღრმავება”,  ჰარვარდის უნივერსიტეტი, ჯორჯ მარშალის სახელობის უსაფრთხოების კვლევების ევროპული ცენტრი. მიუნხენი, გერმანია
10.2004                                    კონფერენცია: „ერაყისა და ავღანეთის ოპერაციების კოალიციის დაგეგმარება“ - პოლონეთის და აშშ- სამხედრო სარდლობები; წარმომადგენელი საქართველოდან. ვარშავა, პოლონეთი
09. 2004                                    საერთაშორისო სიმპოზიუმი:  „ნატოსა და ევროპის  გაერთიანებისკენ მიმავალი გზები“ , ბუნდესვერის აკადემია, ბერლინი, გერმანია
06.2004                                     სემინარი: „ნატოში ინტეგრაციის გზები“, ნატოს ორგანიზებით; თბილისი, საქართველო
01.2004                                    კონფერენცია ევროპის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) ანტიკორუფციული ქსელის სამუშაო ჯგუფის ორგანიზებით, ექსპერტი საქართველოდან  
09.2003- 01.2004                   ევროპის საბჭოს ეგიდით მოქმედიპოლიტიკურ პარტიათა და საარჩევნო კამპანიათა დაფინანსების მონიტორინგის ჯგუფისკოორდინატორი
07.2003                                     ევროპის საბჭოში სამუშაო შეხვედრა საქართველოში პოლიტიკურ პარტიათა და საარჩევნო კამპანიათა დაფინანსების მონიტორინგის ჯგუფის ჩამოსაყალიბებლად, სტრასბურგი, საფრანგეთი