ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
საჩივრის ნომერი თარიღი ადრესატი/მხარეები საპროცესო მოქმედება მიბმული ფაილი
213414/17 2020-07-07 ნანული ფსუტური (პირადი ნომერი 01034002997) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მისი წარმომადგენელი ელდარ გვალია (პირადი ნომერი 62001003538), ასმათი მილოსერდოვა (პირადი ნომერი 01030013097) და სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
213147/17 2020-07-06 ასლან მარკოიძე (პირადი ნომერი 33001004750) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ივანე წიქარიძე (პირადი ნომერი 33001062455), ნანული წიქარიძე (პირადი ნომერი 33201086432), რეზო წიქარიძე (პირადი ნომერი 33001018056) და რომან წიქარიძე (პირადი ნომერი 33001067097), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
99354/17 2020-03-11 ნელი შეყილაძე (პირადი ნომერი 01008050640) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მარიამ კუბლაშვილი (პირადი ნომერი 08001006108), კახეთის რეგიონული ოფისი 50.04.47.271 და 50.04.47.054 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული უძრავი ნივთების ადგილზე დათვალიერება ჩანიშნულია 2020 წლის 21 ივლისს, 14:00 საათზე
211551/17 2020-07-06 თამაზ ცხვარიაშვილი (პირადი ნომერი 36001046237) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მისი წარმომადგენელი თეა შოვნაძე (პირადი ნომერი 36001007516), ბესიკ მუჩიაშვილი (პირადი ნომერი 01011014081), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
214465/17 2020-07-07 რუსუდან თათულაშვილი (პირადი ნომერი 12001010536) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ედუარდ თათულაშვილი (პირადი ნომერი 01017041240) და თამარ კაპანაძე (პირადი ნომერი 01008022596), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
203190/17 2020-07-01 ზაზა ფალელაშვილი (პირადი ნომერი 59001094476) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მისი წარმომადგენელი გიორგი გორისეველი (პირადი ნომერი: 59001042676), გიორგი გურწიშვილი (პირადი ნომერი 59001095519), ლუიზა გურწიშვილი (პირადი ნომერი 59001095316) და ნინო გურწიშვილი (პირადი ნომერი 59001112788), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
169389/17 2020-06-10 დავით წოწორია (პირადი ნომერი 29001008557) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მისი წარმომადგენელი რევაზ ბარკავა (პირადი ნომერი 01024035166), მარიამ წოწორია (პირადი ნომერი 01029011771) და ციური წოწორია (პირადი ნომერი 01006003299), სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
203870/17 2020-07-01 რევაზ ჩივიაშვილი (პირადი ნომერი 01008000408) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ლევან მედულაშვილი (პირადი ნომერი 13001045696), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
200607/17 2020-06-30 ნინო მანჯგალაძე (პირადი ნომერი 35001022939) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს „დელუქს ისანი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405241616), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
202578/17 2020-06-30 ოლგა კორნილოვა (პასპორტის ნომერი 717453680) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მისი წარმომადგენელი დიმიტრი ალექსიძე (პირადი ნომერი 01008010678), შპს „სალვუს დეველოპმენტი“ (საიდენტიფიკაციო კოდი 405019028), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
208060/17 2020-07-03 ქეთევან ჩოხელი (პირადი ნომერი 01008024412) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მისი წარმომადგენელი კახაბერი ხვთისავრიშვილი (პირადი ნომერი 36001028305), სოფიო ჩოხელი (პირადი ნომერი 01008039617), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
3303 (192739/17) 2020-06-24 თელავის მუნიციპალიტეტის მერია - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ლეილა გულიაშვილი (პირადი ნომერი 01024040696), არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „თელავის კულტურისა და დასვენების პარკების გაერთიანება ნადიკვარი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 231288754), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
204949/17 2020-07-01 გიორგი მენაბდე (პირადი ნომერი 01007010832) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მისი წარმომადგენელი მაია გოგოტიშვილი (პირადი ნომერი 01015008957), ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,ფეიქარი'', შპს ,,მაუდი'' (საიდენტიფიკააციო კოდი 201955198), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
203232/17 2020-07-01 თამარა მიჰაელისა (პასპორტის ნომერი 30558968) და არიკ მიჰაელის (პასპორტის ნომერი 31107435) წარმომადგენელი ლაურა კაბოსნიძე (პირადი ნომერი 01017005426), მისი წარმომადგენელი ენვერ კვაჭანტირაძე (პირადი ნომერი 01010001352), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩანიშნულია 2020 წლის 10 ივლისს, 14:00 საათზე
191333/17 2020-06-24 გიგა კვერენჩხილაძე (პირადი ნომერი 26001005836) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს „პიგსი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404929146), ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა „მერანი“, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩანიშნულია 2020 წლის 13 ივლისს, 12:00 საათზე
202940/17 2020-06-26 თემურ გიკაშვილი (პირადი ნომერი 01025006578) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მისი წარმომადგენელი ზურაბ გიკაშვილი (პირადი ნომერი 01025010800), რობერტ მაღლაკელიძე (პირადი ნომერი 01008020497), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
201684/17 2020-06-30 რამაზ ხალვაში (პირადი ნომერი 61006008819) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, დურსუნ გორაძე (პირადი ნომერი 61006008050), ნონა ტარიელაშვილი (პირადი ნომერი 61006033727), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
197557/17 2020-06-29 ნინო მანჯგალაძე (პირადი ნომერი 35001022939) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შპს „დელუქს ისანის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405241616) დირექტორი თეიმურაზ ჯოლოხავა (პირადი ნომერი 51001021735), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
196219/17; 201045/17 (30.06.2020) 2020-06-26 ბესარიონ მამუკელაშვილი (პირადი ნომერი 61001006094) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მისი წარმომადგენელი შოთა ჯიბლაძე (პირადი ნომერი 61003001504), მენაშენეთა ამხანაგობა „კომფორტის“ თავმჯდომარე ნოდარ შალიკაშვილი (პირადი ნომერი 61001005210), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
151713/17 2020-05-27 ნინო გრიგოლაშვილი (პირადი ნომერი 01017026099) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მისი წარმომადგენელი - თეა კვიატკოვსკი (პირადი ნომერი: 01012026827), რაულ თურმანიძე (პირადი ნომერი 01026001234), ქეთევან თურმანიძე (პირადი ნომერი 01026004527), სერგო თურმანიძე (პირადი ნომერი 01024032268), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობის საჯაროდ გამოცხადებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
196480/17 2020-06-26 სუზანა კარაპეტიანი (პირადი ნომერი 01011022376) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მანანა გოცირიძე (პირადი ნომერი 01017023351), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
192494/17 2020-06-24 მადლენა ხახიაშვილი (პირადი ნომერი 65218000987) და იური ხახიაშვილი (პირადი ნომერი 65918000953) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები, მათი წარმომადგენელი თამარ ხარაზია (პირადი ნომერი 62003016472), შპს „დელუქს ისანის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405241616) დირექტორი თეიმურაზ ჯოლოხავა (პირადი ნომერი 51001021735), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობის საჯაროდ გამოცხადებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
188128/17 2020-06-22 მზია შაისტოვა (პირადი ნომერი 01022002856) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ანა კიკნაძე (პირადი ნომერი 01017025121), ბექა ღარიბაშვილი (პირადი ნომერი 01011089570), გარუშ ღარიბოვი (პირადი ნომერი 01011044895), გიორგი აკოფოვი (პირადი ნომერი 01001066756), დავით შუბითიძე (პირადი ნომერი 01027042321), დალი გლურძიძე (პირადი ნომერი 22001002709), ია ღარიბაშვილი (პირადი ნომერი 01011054591), ნინო ჩაკვეტაძე (პირადი ნომერი 01011049724), სვეტლანა გურჯინიანი (პირადი ნომერი 01013006504), სოფიო ღარიბაშვილი (პირადი ნომერი 01011095750), დემურ ახალაია (რუსეთის ფედერაციის პასპორტის ნომერი 61№0377780), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობის საჯაროდ გამოცხადებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
189323/17 2020-06-23 ნუგზარ ზოიძე (პირადი ნომერი 61006029675) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, შოთა დავითაძე (პირადი ნომერი 61006033338), მაყვალა შარაძე (პირადი ნომერი 61006016830), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობის საჯაროდ გამოცხადებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
186942/17 2020-06-22 თორნიკე ზურაბიშვილი (პირადი ნომერი 01019058967) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თორნიკე ზურაბიშვილის (პირადი ნომერი 01019058967) წარმომადგენელი დავით მეზვრიშვილი (პირადი ნომერი 01003014630), შპს „ფრანსკაპიტალი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405123058), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობის საჯაროდ გამოცხადებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
187630/17 2020-06-22 მამუკა მარსაგიშვილი (პირადი ნომერი 44001001401) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მამუკა მარსაგიშვილის (პირადი ნომერი 44001001401) წარმომადგენელი მერაბ ცუხიშვილი (პირადი ნომერი 03001000329), ბაჩანა მარსაგიშვილი (პირადი ნომერი 44001005280), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობის საჯაროდ გამოცხადებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
238893/17 - ადმინისტრაციული წარმოების განახლების საფუძველი: თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2018 წლის 4 მაისის გადაწყვეტილება (საქმე №3ბ/1421-17) 2015-12-01 ავთანდილ კახნიაშვილი (პირადი ნომერი 01029010516) და ელენა კახნიაშვილი (პირადი ნომერი 01017025863) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები, მზია ქარჩავა (პირადი ნომერი 01017025942), გიორგი ქარჩავა (პირადი ნომერი 01017005044), ნუცა ქარჩავა (პირადი ნომერი 01017046400), ია ჩხეიძე (პირადი ნომერი 01017004825), ბმა „ჩაიკოვსკის 11“ , ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობის საჯაროდ გამოცხადებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
186116/17 2020-06-22 ტარიელი ქიმაძე (პირადი ნომერი: 25001001907) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, კახი ვარამაშვილი (პირადი ნომერი: 25001001905), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობის საჯაროდ გამოცხადებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
181913/17 2020-06-18 გელა შაშვიაშვილი (პირადი ნომერი 20001022708) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, არჩილ შაშვიაშვილი (პირადი ნომერი 20001003499), გელა შაშვიაშვილის მხარდამჭერი იზოლდა ტურაშვილი (პირადი ნომერი 45001023119), გულიკო შაშვიაშვილი (პირადი ნომერი 20001022704), სალომე ტურაშვილი (პირადი ნომერი 20001061070), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
179268/17 2020-06-17 იანა პოტაპოვა (პირადი ნომერი 01008004946) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, იანა პოტაპოვას (პირადი ნომერი 01008004946) წარმომადგენელი გია ფოლადაშვილი (პირადი ნომერი 01004009229), შპს „ტერა“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 415099510), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 7 (შვიდი) სამუშაო დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
184127/17 2020-06-19 ვალერიან მიქაშვილი (პირადი ნომერი 40001029603) და ციალა ჯალიაშვილი (პირადი ნომერი 01027010699) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები, ვალერიან მიქაშვილის (პირადი ნომერი 40001029603) და ციალა ჯალიაშვილის (პირადი ნომერი 01027010699) წარმომადგენელი ნანა მურადაშვილი (პირადი ნომერი 01012031362), მამუკა ყაჯრიშვილი (პირადი ნომერი 40001002969), მაყვალა ნანობაშვილი (პირადი ნომერი 40001012788), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 7 (შვიდი) სამუშაო დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
178918/17 2020-06-16 გული ბრელიძე (პირადი ნომერი 01008027599) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, გული ბრელიძის (პირადი ნომერი 01008027599) წარმომადგენელი ჯემალ ხუზაურაშვილი (პირადი ნომერი 14001005610), ლეილა ძებნიაური (პირადი ნომერი 01008040075), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 7 (შვიდი) სამუშაო დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
182336/17 2020-06-18 ქეთევან ჩოხელი (პირადი ნომერი 01008024412) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, ქეთევან ჩოხელის (პირადი ნომერი 01008024412) წარმომადგენელი კახაბერი ხვთისავრიშვილი (პირადი ნომერი 36001028305), სოფიო ჩოხელი (პირადი ნომერი: 01008039617), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობის საჯაროდ გამოცხადებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
174275/17 2020-06-13 გელა სამნიძე (პირადი ნომერი 61006018043), ხათუნა სამნიძე (პირადი ნომერი 61006044586) და ლელა სამნიძე (პირადი ნომერი 61006011950) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები, ილონა აბულაძე (პირადი ნომერი 61006066385), ლელა შავლიძე (პირადი ნომერი 61006069832), რაფაელა აბულაძე (პირადი ნომერი 61006067323), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 7 (შვიდი) სამუშაო დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
173629/17 2020-06-12 ზურაბ როსტიაშვილი (პირადი ნომერი: 01017032287) და სოფიკო ბირო (პირადი ნომერი: 01017045623) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები, ელზა ბუაჩიძე (პირადი ნომერი: 56001010158), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
141546/17 2020-05-14 შალვა ბახტაძე (პირადი ნომერი 61001004684) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო, შპს „დომუს სისაიდი“ (საიდენტიფიკაციო კოდი: 245618498), თამუნა კახიძე (პირადი ნომერი: 61004008697) (საკადასტრო კოდი - 05.36.24.423, 2020 წლის 11 ივნისს რეგისტრირებული ახალი მესაკუთრე), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობის საჯაროდ გამოცხადებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები.
169389/17 2020-06-10 თამარ რევაზიშვილი (პირად ნომერი 01010001439) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თამარ რევაზიშვილის (პირად ნომერი 01010001439) წარმომადგენელი გია შენგელია (პირად ნომერი 01010019362), ამირან გაზდელიანი (პირადი ნომერი 01024057601), ეკატერინე მაღრაძე (პირადი ნომერი 01010012774), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
170731/17 2020-06-11 მერაბ მაქარაშვილი - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, მერაბ მაქარაშვილის მხარდამჭერი პირი ლელა მაქარაშვილი (პირადი ნომერი 01018003383), რობერტ ბაბუნიშვილი (პირადი ნომერი 59001029816), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები